News

& Event

pattern
THE WISDOM OF THAI CUISINE
R-Haan Michelin Awards 2020

ความภาคภูมิใจแห่งปี ‘R-HAAN’ ได้รับ “รางวัลมิชลิน ๒ ดาว”

ประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับผลรางวัลร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทย ฉบับกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ตและพังงา ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมามีร้านอาหารในหลายจังหวัด รวมกว่า ๕๐๐ ร้าน ที่ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือมิชลินไกด์ สำหรับคอนเซ็ปต์งานในปีนี้ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จึงทำให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร นับว่าปีนี้เป็นปีแห่งความพท้าทาย ในขณะเดียวกันก็เป็นปีแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยร้านที่ผ่านการคัดสรรของมิชลิน ไกด์ ในปีนี้นั้นสะท้อนถึงความกล้าหาญและการปรับตัวของเชฟที่พยายามรับมือกับวิกฤตินี้ได้อย่างดีที่สุด รวมถึงเป็นร้านที่ดำเนินกิจการและมีแนวปฏิบัติประจำวันด้านการประกอบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ความภาคภูมิใจแห่งปี ‘R-HAAN’ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ “รางวัลมิชลิน ๒ ดาว” จากการคัดเลือกมิชลินไกด์ ไทยแลนด์ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ในแนวคิดเรื่องการประกอบอาหารอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์ในการตัดสินครั้งนี้ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบด้วยกัน อันได้แก่ วัตถุดิบที่ต้องสดใหม่จากท้องถิ่น เครื่องปรุง ความสมดุลของรสชาติ ความร้อนในการปรุงอาหาร และแรงบันดาลใจที่ได้จากวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการประกอบอาหารจากร้าน ‘R-HAAN’ ที่ตั้งใจนำเสนอต้นตำรับอาหารไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากจะสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนแล้ว ยังเป็นการส่งต่อประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารไทยอันมีเสน่ห์ที่มีมาอย่างช้านานอีกด้วย

‘R-HAAN’ ขอยึดมั่นในปรัชญาของเรา นั่นคือการสร้างรอยยิ้มและความสุขจากการได้รับประทานอาหารไทย ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้าย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสำรับอาหารไทยให้ทรงคุณค่าด้วยความวิจิตรบรรจง ด้วยภูมิปัญญาอาหารไทย คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศตามฤดูกาลจากแหล่งธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นเมนูอาหารเลิศรส คงไว้ซึ่งรสชาติอาหารไทย โดยการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับคืนสู่ธรรมชาติ