สวัสดี
วันสงกรานต์

๒๕๖๒๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
เมนูอาหารกลางวัน

๑๑.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

สำรับฤดูร้อนมื้อค่ำ

๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.

   

Tel. 095-141-5524, 02-059-0433-4
SMART CASUAL | 6.00PM-11.OOPM | WWW.R-HAAN.COM
131 Thonglor Soi 9, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110