THE

ORIGIN

R-HAAN
pattern
THE WISDOM OF THAI CUISINE

ร้านอาหารไทย Fine Dining

ภูมิปัญญาอาหารไทย

Thai cuisine
Thai cuisine
‘ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว’ นิยามความอุดมสมบูรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของแผ่นดินไทยในฐานะอาณาจักรแห่งอาหาร ท่ามกลางความปราณีต วิจิตรบรรจง ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านรสชาติอาหารไทยแต่ละคำ ที่ร้าน’อาหาร’ เราตั้งใจนำแก่นของอาหารไทยโบราณ ผ่านการปรุงของพ่อครัวที่มีความเจนจัดในอาหารไทยชั้นเลิศ กอปรกับการใช้วัตถุดิบแท้ตามต้นตำรับ ที่จะทำให้อาหารทุกสำรับที่ร้านอาหารเต็มไปด้วยรสชาติอาหารไทยแท้อันน่าหลงใหลหนึ่งเดียวในย่านทองหล่อ

ทุกสำรับบนโต๊ะอาหาร นอกจากจะถูกแสดงออกด้วยรสชาติอาหารไทยแท้ ที่ปรุงละเอียดทุกขั้นตอนแล้ว อาหารทุกจานในแต่ละสำรับนั้นยังใช้ภาชนะที่งดงามเขียนลายด้วยมือช่างชั้นสูง ถอดแบบมาจากเครื่องต้นที่ถูกใช้ในพระราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่หาชมแสนยากในปัจจุบัน ทุกองค์ประกอบเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ร้านอาหารแบบ Fine Dining ในกรุงเทพฯ ของเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อความหลงใหล ในอาหารไทยแท้ดั้งเดิมให้กับลูกค้า รอยยิ้มและความสุขจากการได้กินอาหารไทยที่นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นจนถึงคำสุดท้าย คือความสุขของ’อาหาร’ เช่นกัน

pattern